23 ಏಪ್ರಿಲ್‌ by ವಿದ್ಯಾ ವಿನಯ್‌

Guest 
Input Method:  
1     2     3   4
                 
      5 6   7    
                 
    8            
9               10
11       12 13      
                 
14       15        

ಆಟದ ನಿಯಮಗಳು

1) ಪದಬಂಧದ ಎಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕವೇ ಚೆಕ್‌ ಸ್ಕೋರ್‌ (Check Score)ನೋಡಬೇಕು.

2) ಚೆಕ್‌ ಸ್ಕೋರ್‍ ನೋಡುವವರು ಆಟದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

3) ಒಂದು ವೇಳೆ ರಿವಿಲ್‍ (Reveal) ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಆಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಂತೆ.

4) ಒಮ್ಮೆ ರಿವಿಲ್‍ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಚೆಕ್‍ ಸ್ಕೋರ್‍ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.